Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym opracowaliśmy tą politykę aby pozwolić Ci zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, używamy, komunikujemy i ujawniamy wykorzystywane przez nas dane osobowe. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w momencie zbierania danych osobowych, będziemy określić cele, dla których informacje są gromadzone.
 • Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w ramach celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskamy zgody danej osoby lub będzie to wymagane przez prawo.
 • Będziemy przechowywać dane osobowe jedynie tak długo, jak bedzię to konieczne dla realizacji tych celów.
 • Będziemy gromadzić dane osobowe zgodne z prawem i za pomocą uczciwych środków oraz w stosownych przypadkach, ze świadomością i zgodą osoby, której dotyczą.
 • Dane osobowe powinny zgodne z celem, dla których mają być wykorzystane oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletne i aktualne.
 • Będziemy chronić dane osobowe za pomocą racjonalnych środków bezpieczeństwa przed utratą lub kradzieżą, jak i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użytkowaniem lub modyfikacją.
 • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszej polityki i praktyk w zakresie zarządzania danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia, że poufność danych osobowych jest chroniona i utrzymywana.

Warunki użytkowania

1. Regulamin

Korzystając ze strony, zgadzasz się przestrzegać Regulamin użytkowania tej strony, wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, zabrania Ci się używania lub dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użytkowanie licencji

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacje lub oprogramowania) na stronie internetowej Joachim Time do użytku osobistego, niekomercyjnego wlyłącznie do podglądu . To jest udzielenie licencji, a nie przeniesienie własności, a na tej licencji zabrania się:

 1. modyfikowania lub kopiowania materiałów;
 2. używania materiałów do celów komercyjnych, lub  publicznej prezentacji (komercyjnej lub niekomercyjnej);
 3. próby dekompilacji lub inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego na stronie internetowej Joachim Time;
 4. usuwania wszelkich praw autorskich lub innych praw własności zapisanych materiałów; lub
 5. przesłania materiałów do ​​innej osoby lub kopiować materiały na jakikolwiek inny serwer.

Licencja ta wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez JOACHIM Time w każdej chwili. Po zakończeniu podglądu tych materiałów lub z chwilą rozwiązania niniejszej licencji należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, czy to w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zastrzeżenie

Materiały na stronie internetowej JOACHIM Time są dostarczane “takie jakie są”. JOACHIM Time nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi domniemanych gwarancji lub warunków handlowej przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto, JOACHIM Time nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników, lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związany z takimi materiałami, lub w witrynach pozwiązanych z tą stroną.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku JOACHIM Time lub jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody za utratę danych lub zysków, lub ze względu na przerwy w działalności,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie JOACHIM Time, nawet jeśli JOACHIM Time lub upoważniony przedstawiciel JOACHIM Time został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.

5. Poprawki i Errata

Materiały znajdujące się na stronie internetowej JOACHIM Time mogą obejmować błędy techniczne, typograficzne, fotograficzne. JOACHIM Time nie gwarantuje, że żaden z materiałów na swojej stronie internetowej jest dokładny, kompletny i aktualny. JOACHIM Time może dokonywać zmian do materiałów zawartych na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. JOACHIM Time jednakże nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

JOACHIM Time nie dokonał przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego stroną internetową i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez JOACHIM Time. Korzystanie z takiego łącza na  stronie jest na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki  Modyfikacji

JOACHIM Time może zmienić te warunki stosowania do swojej strony internetowej w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę do zastosowania się do aktualnej wersji niniejszych Warunków Korzystania.

8. Obowiązujące Ustawodastwo

Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej JOACHIM Time jest regulowana przepisami prawa kraju, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.

© 2017 JOACHIM: Plant the Planet™|Prywatność|Free3