Personvern

Ditt personvern er veldig viktig for oss. Vi har derfor utviklet disse retningslinjene slik at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og formidler personopplysninger. Følgende skisserer våre retningslinjer.

 • Før eller på tidspunktet for innsamling av personlig informasjon, vil vi identifisere de formål som informasjonen blir samlet inn til.
 • Vi vil innhente og bruke personlige opplysninger utelukkende med det formål å oppfylle disse formålene spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhenter samtykke fra den enkelte berørte samt det som kreves av loven.
 • Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge som nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.
 • Vi vil samle inn personlige opplysninger ved lovlige og rettferdige midler, og etter informasjon til og samtykke fra den enkelte.
 • Personlige data bør være relevant for de formål som de vil bli brukt til, og i den grad det er nødvendig for disse formålene, bør de være nøyaktig, fullstendig og oppdatert.
 • Vi vil beskytte personlige opplysninger med sikker beskyttelse mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, kopiering, bruk eller modifikasjon.
 • Vi vil gjøre det lett tilgjengelig for kundene å finne informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til forvaltningen av personlig informasjon.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og vedlikeholdt.

Vilkår for bruk

1. Vilkår

Ved å bruke dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse nettsidenes betingelser for bruk, samt alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for samsvare med gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig med noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkerett.

2. Bruk lisens

Det gis tillatelse til å midlertidig laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på JOACHIMs hjemmeside kun for personlig, ikke-kommersiell midlertidig visning. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av eierskap, og under denne lisensen kan du ikke:

 1. modifisere eller kopiere materiale;
 2. bruke materialet til kommersielle formål, eller for offentlig visning (kommersielle eller ikke-kommersiell);
 3. forsøke å bryte ned eller bruke reverse engineering av programvare som finnes på JOACHIMs hjemmeside;
 4. fjerne copyright eller andre eiendomsrettigheter fra materialer; eller
 5. overføre materialet til en annen person eller “speile” materialet til en annen server.

Denne lisensen skal automatisk opphøre dersom du bryter noen av disse restriksjonene og kan sies opp av JOACHIM til enhver tid. Når visning av disse materialene avsluttes, eller ved opphør av denne lisensen, må du ødelegge nedlastet materiale i din besittelse enten i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på JOACHIM Tid hjemmeside leveres “som den er”. JOACHIM Tid gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved og opphever alle andre garantier, inkludert uten begrensning, implisitte garantier eller betingelser for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse av immaterielle eller andre brudd på rettigheter. Videre betyr JOACHIM Tid garanterer eller ingen garantier vedrørende nøyaktigheten, sannsynlig resultat, eller påliteligheten til bruk av materialet på sin internettside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på noen nettsteder knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Under ingen omstendigheter skal JOACHIM Tid eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av driftsavbrudd,) som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på JOACHIM Tid internett området, selv om JOACHIM Tid eller en JOACHIM Tid autorisert representant har fått beskjed muntlig eller skriftlig om muligheten for slike skader. Ettersom noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på stilltiende garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, kan disse begrensningene ikke gjelder for deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialene som vises på JOACHIM Tid hjemmeside kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. JOACHIM Tid garanterer ikke at noen av materialene på sin nettside er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. JOACHIM Tid kan gjøre endringer i innholdet på sin nettside når som helst uten varsel. JOACHIM Tid imidlertid ikke gjøre noen forpliktelse til å oppdatere materialet.

6. Lenker

JOACHIM Tiden har ikke gjennomgått alle områder knyttet til Internett-nettsted, og er ikke ansvarlig for innholdet på en slik linket hjemmeside. Inkludering av noen kobling innebærer ikke godkjenning av Joachim Tid av nettstedet. Bruk av en slik linket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Betingelser for bruk Modifikasjoner

JOACHIM Tid kan revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Lovvalg

Eventuelle krav om JOACHIM Tid hjemmeside skal reguleres av lovgivningen i Polen uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

© 2017 JOACHIM: Plant the Planet™|Personvern|Free3